MAISON ROMANTIQUE răspunde, în perioada de garanţie, pentru calitatea produselor comercializate. Garanţia se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 şi O.G. nr. 21/1992 şi valabile la data cumpărării. În cazul unui defect, perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care aţi reclamat defecţiunea până la data reparării produsului. În termen de 15 zile de la data la care ne-aţi adus la cunoştinţă defectul, produsul în cauză se va aduce la conformitate. În cazul efectuarii unei reclamaţii în perioada de garanţie, este necesar să prezentaţi produsul defect împreună cu accesoriile aferente şi copia facturii fiscale de achizitie.

Garanţia acordata unui produs se poate pierde in urmatoarele situatii:

  • intervenţie asupra produsului executata de persoane care nu sunt autorizate
  • utilizarea produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput
  • nerespectarea condiţiilor de păstrare, utilizare şi întreţinere
  • deteriorarea termica şi mecanica ale produselor cauzata de incendii, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.