S.C. RH DECO SPOT SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. RH DECO SPOT SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către S.C. RH DECO SPOT SRL nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa office@maisonromantique.ro sau prin poştă la adresa: S.C. MAISON ROMANTIQUE S.R.L, str. Sos. Mihai Bravu nr 227, sect. 3, Bucuresti.

S.C. RH DECO SPOT SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Din cauza modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul MAISON ROMANTIQUE sunt transmise pe cale electronică, S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, S.C. RH DECO SPOT SRL va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către S.C. RH DECO SPOT SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului MAISON ROMANTIQUE, abonarea la newsletter, etc.), conform legilor în vigoare. S.C. RH DECO SPOT SRL nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi, fără acordul explicit al acestora.

S.C. RH DECO SPOT SRL certifică faptul că va respecta drepturile clienţilor, conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ): dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să confirme prelucrarea sau nu a datelor personale ale clientului, în mod gratuit;/Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001/Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale clientului;/Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date, la adresa office@maisonromantique.ro. MAISON ROMANTIQUE foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru. S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale. S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de MAISON ROMANTIQUE în scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor MAISON ROMANTIQUE, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către S.C. RH DECO SPOT SRL a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul MAISON ROMANTIQUE vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului MAISON ROMANTIQUE şi vor pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.