Termeni şi condiţii

Site-ul www.maisonromantique.ro, numit în continuare MAISON ROMANTIQUE, este proprietatea RH DECO SPOT SRL, cu sediul în str. Sos. Mihai Bravu nr 227, Sect. 3, Bucuresti, înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul J40/13519/2016, CUI 36633402, titulară a contului nr. RO35BTRLRONCRT0367904701 deschis la Banca Transilvania,  Agenţia Mihai Bravu, numită în continuare S.C. RH DECO SPOT S.R.L.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiillor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. MAISON ROMANTIQUE îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând această pagină, numită „Termeni şi condiţii”. MAISON ROMANTIQUE  garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul MAISON ROMANTIQUE şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. RH DECO SPOT S.R.L.

Dreptul de a crea o legătură web – link – către MAISON ROMANTIQUE  este limitat, neexclusiv şi revocabil, şi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru MAISON ROMANTIQUE  sau oricăruia dintre partenerii noştri, numai după obţinerea în scris sau prin e-mail a acordului nostru.

1. Dreptul de autor al MAISON ROMANTIQUE asupra informaţiilor publicate pe site. Întregul conţinut al site-ului MAISON ROMANTIQUE  – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, e-mail-uri, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea S.C. RH DECO SPOT SRL şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul S.C. RH DECO SPOT SRL a oricărora din elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului MAISON ROMANTIQUE  numai în limitele menţionate în prezentul document. În cazul în care suspectaţi că unul sau mai multe din materialele de pe site-ul www.maisonromantique.ro încalcă legea drepturilor de autor, vă rugăm să sesizaţi acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa monica@maisonromantique.ro

2.Produsele şi serviciile oferite de S.C. RH DECO SPOT SRL pe site-ul MAISON ROMANTIQUE, politica de preţuri

Produsele comercializate prin intermediul MAISON ROMANTIQUE sunt noi, în ambalajul original al producătorului şi în momentul livrării sunt însoţite de factură fiscală, conform legislaţiei în vigoare. Produsele şi serviciile sunt oferite în condiţiile respectării prevederilor prezentului document şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv MAISON ROMANTIQUE îşi rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în oferta curentă a  producatorului.

Preţurile prezentate pe site  sunt preturi finale (nu se adauga TVA 19%) şi nu includ costurile de livrare, în afara cazului în care transportul gratuit se specifică în mod expres pe site. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul de vânzări S MAISON ROMANTIQUE în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă. Foarte rar unele produse pot avea pe site preţuri greşite, stabilite în mod eronat de către aplicaţia noastră informatică. În aceste condiţii, întotdeauna se consideră preţ final cel acceptat de către client în cadrul discuţiilor purtate cu consultanţii de vânzări ai MAISON ROMANTIQUE. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc. Imaginile publicate pe site sunt cu strict cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

Informaţiile care prezintă un produs pe site (descrierile produselor, specificaţii tehnice, imagini, simboluri) au caracter strict orientativ. MAISON ROMANTIQUE îşi rezervă dreptul de a modifica descrierile şi specficaţiile produselor fără o notificare prealabilă.

3.Plata produselor

Plata produselor comandate pe site-ul MAISON ROMANTIQUE conform acestor „Termeni şi condiţii” se poate efectua ramburs (la primirea coletului) sau prin transfer bancar.

MAISON ROMANTIQUE  îşi rezervă dreptul ca în anumite cazuri să solicite plata produselor în avans. Plata în avans se poate realiza prin ordin de plată în contul nr. RO35BTRLRONCRT0367904701 deschis la Banca Transilvania. Dovada plăţii trebuie trimisă către S.C. RH DECO SPOT  S.R.L. la adresa de e-mail office@maisonromantique.ro Livrarea va fi efectuată numai după intrarea banilor în contul S.C. RH DECO SPOT  S.R.L.

Pentru produsele executate pe comandă specială (cu finisaj, vopsea, dimensiuni şi/sau tapiţerie personalizate), MAISON ROMANTIQUE îşi rezervă dreptul de a solicita un avans de 50% din valoarea comenzii. După plata avansului, S.C. RH DECO SPOT SRLva emite o factură fiscală de avans. Neplata avansului duce automat la anularea comenzii şi, implicit, a contractului. Prin plata avansului, contractul intră în vigoare şi Clientul acceptă aceşti termeni şi condiții. Restul de plată se achită înainte de livrarea produselor. Neplata integrală înainte de livrare a prețului produselor suspendă obligația S.C. RH DECO SPOT SRL de a livra produsele.

4. Livrarea produselor

Livrarea produselor se va face prin curier oriunde în ţară. S.C. RH DECO SPOT SRL îşi rezervă dreptul de a confirma comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea clienţilor.  În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o dată după ce reuşeşte să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulată şi produsul returnat la sediu, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate. Recepţia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună şi corespund cantitativ şi calitativ cu ceea ce s-a comandat. Recepţia este facută în momentul semnării documentelor fiscale legale ce însoţesc coletul. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislaţiei româneşti în vigoare. Clientul îşi exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsele care sunt conforme cu comanda şi cu nevoile acestuia.

Produsele vor fi livrate până în faţa imobilului în care clientul îşi are domiciliul sau sediul. Montajul pieselor de mobilier, precum şi manipularea acestora nu fac obiectul prezentului contract, acestea căzând în sarcina clientului.

S.C. RH DECO SPOT SRLîşi rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de S.C. RH DECO SPOT SRL care includ: greve, acte de terosrism, incendii, explozii, acţiuni guvernamentale, inundaţii, proteste, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră conform uzanţelor legii româneşti. În afară de cazul în care este agreat diferit de către MAISON ROMANTIQUE şi client, MAISON ROMANTIQUE se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu produsele comadate de client în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care S.C. RH DECO SPOT SRL colaborează sau către reprezentantul clientului. S.C. RH DECO SPOT SRL va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor comandate de către client şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

5. Garanţia produselor

MAISON ROMANTIQUE asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse. MAISON ROMANTIQUE se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului www.maisonromantique.ro

Răspunderea MAISON ROMANTIQUE este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării și dacă Clientul informează MAISON ROMANTIQUE despre apariția lipsei de conformitate în termen de 15 zile de la data la care a constatat-o. În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, Clientul are dreptul de a cere repararea într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, Clientul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului, în acord cu legea nr. 449/2003 completată de OUG nr. 174/2008.

MAISON ROMANTIQUE  nu își asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. MAISON ROMANTIQUE nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor producătorului. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii facturii Clientul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate. Clientul este de acord cu faptul că produsele manufacturate și cele din materiale naturale precum pielea, lemnul masiv, furnir, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material. Clientul este de acord cu faptul că produsele din lemn masiv pot prezenta mici crăpături sau noduri în funcție de natura lemnului sau că pot apărea în timp mici crăpături funcție de condițiile în care sunt păstrate produsele. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate.

Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 (modificată prin O.U.G. nr. 174/2008) şi O.G. 21/1992. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului împreună cu accesoriile aferente şi copie de pe factura fiscală. În cazul în care produsele ajung neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluţiona garanţia.

Garanţia oferită pentru produsele prezentate pe site este de 2 ani de zile. Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Clientului, MAISON ROMANTIQUE își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Clientul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

În cazul pieselor de mobilier, pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul are obligaţia de a respecta instructiunile de utilizare
Garanţia se pierde în următoarele situaţii:

 • în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor produsului executate de persoane neautorizate;
 • în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput şi recomandat;
 • în cazul nerespectării de către cumpărător a condiţiilor de păstrare, utilizare şi întreţinere prevăzute în documentaţia care însoţeşte produsul;
 • în cazul deteriorărilor termice, mecanice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.

Mare parte din decoratiunile si mobilierul prezentat pe site-ul nostru au aspect vintage, patina pot avea atribute ale obiectelor vechi (mici pete sau zgârieturi, deteriorări superficiale ale materialului, etc.). Acestea nu se consideră a fi defecte de fabricaţie şi, în aceste cazuri, condiţiile de garanţie nu pot fi invocate. Clientul poate cere însă returul produsului fără a fi necesară vreo explicaţie, în condiţiile legii.

 1. Dreptul de returnare a produselor cumpărate (exercitarea dreptul de retragere)

Clientul are dreptul să notifice în scris MAISON ROMANTIQUE că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea produsului conform legii 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă şi de OUG nr.34/2014 şi poate returna produsul (produsele) în acelaşi termen de 30 de zile calendaristice.

Dreptul de retragere nu este aplicabil în următoarele situaţii:

 • pentru produsele executate pe comandă specială (cu finisaje, tapiţerie, dimensiuni, monograme, vopseluri etc. personalizate);
 • în cazul în care data de expediere a notificării intenţiei de returnare specificată în cererea de returnare depăşeşte perioada de 30 de zile calendaristice, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat;
 • în cazul în care produsul returnat nu este în aceeaşi stare în care a fost livrat (şi cu documentele care l-au însoţit iniţial);

Înainte de expirarea perioadei de retragere, clientul informează MAISON ROMANTIQUE cu privire la decizia sa de retragere din contract, folosind una dintre următoarele variante:

 • completarea formularului de retragere şi expedierea lui prin poştă sau e-mail;
 • orice altă declaraţie neechivocă în care clientul îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Clientul returnează produsele sau le înmânează unei persoane autorizate de către MAISON ROMANTIQUE să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 30 de zile de la data la care clientul a comunicat MAISON ROMANTIQUE decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 30 de zile.

MAISON ROMANTIQUE returnează clientului contravaloarea produselor primită drept plată din partea acestuia, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a clientului. Returnarea sumelor este condiţionată de recepţionarea produselor care au făcut obiectul vânzării. Suma înapoiată va reprezenta contravaloarea produselor returnate, din care se scad costurile directe de returnare, în valoare de 20 de lei. Rambursarea cuantumului astfel calculat se face numai prin transfer bancar în contul indicat de către client, specificat în format IBAN. Nu se fac plăţi în numerar. Avansul de 50% din valoarea totală solicitat pentru produsele executate pe comandă specială nu este rambursabil în situaţia în care clientul decide să returneze produsul din alte motive decât cele care privesc defectele de fabricaţie ale produsului.

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Din cauza varietăţii tipuri de dispozitive de afişare (ecran de laptop, telefon mobil, tabletă, desktop PC), aspectul produselor (texturi, culori, finisaje) poate apărea uşor diferit faţă de aspectul real. Odată cu plasarea comenzii, Clientul consimte că aceste diferenţe sunt independente de voinţa MAISON ROMANTIQUEşi nu constituie motiv de anulare a comenzii şi/sau returnare a produselor.

 1. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcţionare

Site-ul MAISON ROMANTIQUE este găzduit de serverele unei terţe firme. S.C. RH DECO SPOT SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate. S.C. RH DECO SPOT SRL nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului MAISON ROMANTIQUE. S.C. RH DECO SPOT SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul MAISON ROMANTIQUE. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

 1. Abonarea şi dezabonarea la newsletter

Abonarea şi dezabonarea la newsletterul site-ului MAISON ROMANTIQUE sunt gratuite şi voluntare şi implică acceptarea termenilor de utilizare de mai jos.

Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi oricând clientul se poate dezabona urmând instrucţiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise respectă Legea comerţului electronic 365/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 referitor la comunicarea comercială aşa cum este ea stipulată de legislaţia românească şi internaţională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleaşi condiţii de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conţinutului precum se autorizează şi folosirea site-ului, în condiţiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidenţialitate este descrisă pe larg în secţiunea următoare. MAISON ROMANTIQUE deţine toate drepturile asupra conţinutului newsletter-ului trimis către abonaţi în aceleaşi condiţii ca şi pentru informaţiile publicate pe site, în concordanţă cu prevederile acestui document.

Abonaţii newsletter-ului MAISON ROMANTIQUE pot retrimite aceste comunicări comerciale şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura, nici conţinutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonaţii newsletter-ului MAISON ROMANTIQUE mesajele comerciale se consideră că au fost informate în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului articol. În acest context, MAISON ROMANTIQUE nu poate fi facută răspunzătoare sub nicio formă de acţiunile abonaţilor săi.

MAISON ROMANTIQUE îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice motive să creadă că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

 1. Politica de confidenţialitate

S.C. RH DECO SPOT SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. RH DECO SPOT SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către S.C. RH DECO SPOT SRL nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa office@maisonromantique.ro sau prin poştă la adresa: S.C. MAISON ROMANTIQUE S.R.L, str. Sos. Mihai Bravu nr 227, sect. 3, Bucuresti.

S.C. RH DECO SPOT SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Din cauza modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul MAISON ROMANTIQUE sunt transmise pe cale electronică, S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, S.C. RH DECO SPOT SRL va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către S.C. RH DECO SPOT SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului MAISON ROMANTIQUE, abonarea la newsletter, etc.), conform legilor în vigoare. S.C. RH DECO SPOT SRL nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi, fără acordul explicit al acestora.

S.C. RH DECO SPOT SRLcertifică faptul că va respecta drepturile clienţilor, conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 1. Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să confirme prelucrarea sau nu a datelor personale ale clientului, în mod gratuit;
  2.    Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  3.    Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale clientului;
  4.    Dreptul de a cere S.C. RH DECO SPOT SRL să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date, la adresa office@maisonromantique.ro. MAISON ROMANTIQUE foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale. S.C. RH DECO SPOT SRL nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de MAISON ROMANTIQUE în scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor MAISON ROMANTIQUE, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către S.C. RH DECO SPOT SRL a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul MAISON ROMANTIQUE vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului MAISON ROMANTIQUE şi vor pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

 1. Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul MAISON ROMANTIQUE foloseşte cookie-uri ale Google Analytics şi Google AdWords, servicii de analiză a traficului şi publicitate, precum şi cookie-uri ale furnizorilor de publicitate online. Categorii de cookie-uri folosite: de performanţă a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de remarketing şi publicitate. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal şi nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conţinut adaptat preferinţelor dvs. pe parcursul navigării pe Internet. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum funcţionează cookie-urile în relaţie cu publicitatea online, vă rugăm consultaţi site-ul www.youronlinechoices.com/ro/faqsintrebari-frecvente.
Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale www.maisonromantique.ro.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivele folosite de utilizatori pentru navigarea web numai când utilizatorul decide să navigheze în site-ul MAISON ROMANTIQUE dincolo de prima pagină accesată. În acest caz, continuarea navigării dincolo de prima pagină accesată este interpretată drept consimţământ al utilizatorului pentru acceptarea stocării cookie-urilor, având în vedere înştiinţarea explicit afişată în bara din partea de jos a ecranului.

 1. Forţa majoră

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 1. Dispoziţii finale

Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile prezentate pe MAISON ROMANTIQUE şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părţi.

Fiind de acord cu aceşti “Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului MAISON ROMANTIQUE” clientul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului.

 1. Confidenţialitate

S.C. RH DECO SPOT SRL (în calitate de autor, proprietar şi administrator al site-ului www.maisonromantique.ro) se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către clienţi la momentul înregistrării pe site. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau inchiriate către terţi. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul utilizatorului către instituţiile abilitate conform prevederilor Legii 677/2001.

Orice informaţie furnizată de utilizator în procesul de înregistrare va fi considerată şi va reprezenta consimţământul expres al acestuia ca datele sale personale să fie folosite de S.C. RH DECO SPOT SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Utilizatorii înregistraţi pe site-ul www.maisonromantique.ro pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau scoase din baza de date notificând acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa office@maisonromantique.ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, S.C. RH DECO SPOT SRL implementează un „Regulament intern privind prelucrările de date cu caracter personal”. Acest regulament specifică metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

MAISON ROMANTIQUE foloseşte datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • pentru a factura şi livra produsele pe care clientul le-a achiziţionat;
 • pentru a transmite oferte, mesaje publicitare şi de marketing (în măsura în care utilizatorul şi-a exprimat acordul în acest sens în timpul procesului de înregistrare).

Conform dispoziţiilor legale în vigoare, clienţii care sunt înregistraţi în baza de date a site-ului www.maison romantique.ro beneficiază de următoarele drepturi:

 • se pot informa asupra prelucrării datelor personale;
 • pot confirma, o dată pe an, faptul că datele sunt sau nu prelucrate;
 • pot interveni asupra datelor personale;
 • se pot opune prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de înregistrare;
 • se pot adresa justiţiei în cazul în care consideră neconformă cu dispoziţiile legale prelucrarea de date personale de către S.C. MAISON ROMANTIQUES.R.L.

MAISON ROMANTIQUE poate colecta şi procesa următoarele date personale:

 • MAISON ROMANTIQUE poate solicita informaţii atunci când vă înscrieţi la oricare dintre concursurile sau promoţiile noastre. În cazul în care ne contactaţi, MAISON ROMANTIQUE poate păstra o înregistrare a corespondenţei;
 • MAISON ROMANTIQUE poate solicita completarea unor chestionare care vor fi folosite în scop de cercetare, dar completarea acestora nu este obligatorie;
 • Detalii privind vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la: date de trafic, date de localizare, weblogs şi alte date de comunicare, indiferent dacă acest lucru este necesar pentru scopurile noastre proprii de facturare sau în alt mod, precum şi resursele pe care le accesaţi.

Adresele IP şi Cookie-uri:

 • MAISON ROMANTIQUE poate colecta informaţii despre computerul dvs., inclusiv adresa de IP utilizată, sistemul de operare şi tipul de browser, în scopul administrării sistemului şi pentru raportarea de informaţii pentru agenţii noştri de publicitate. Acestea sunt date statistice despre activitatea şi obiceiurile de navigare ale utilizatorilor şi prin ele nu se identifică niciun individ;
 • MAISON ROMANTIQUE poate obţine informaţii despre obiceiurile dvs. de navigare pe internet în general, prin folosirea unui fisier „cookie” care este stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile conţin informaţii care sunt transferate pe hard-disk-ul computerului. Ele ajută la îmbunătăţirea site-ului şi pentru a oferi un serviciu mai bun şi personalizat. Puteţi refuza să acceptaţi cookie-uri prin activarea setării din browser-ul utilizat. Totuşi, selectând această opţiune aţi putea fi în imposibilitatea de a accesa anumite secţiuni ale site-ului.